Mogen wij ons even voorstellen? Wij zijn een kleine gemeenschap van 5 zusters met een gemiddelde leeftijd van 54 jaar. Op de tweede rij van links naar rechts ziet u: Zr. Lieve, Zr. Sabine, Zr. Greet en Zr. Francine. Op de eerste rij ziet u: Zr. Catherine. Op uitnodiging van God zijn wij geroepen om als pelgrims op weg te gaan naar Zijn aangezicht in het voetspoor van de H. Clara en de H. Franciscus. Ons hedendaags clarissenleven proberen we in onze gemeenschap gestalte te geven door een leven van gebed, stilte, werk en vreugde. Zeg maar zus, wij zijn zo!