Clarajaar 2011 - 2012 800 jaar geleden ontving Clara op Palmzondag 1211 het palmtakje van de bisschop, ten teken van zijn goedkeuring over het begin van haar religieuze leven. Het eeuwfeest eindigt met de herdenking van Clara’s dood op 11 augustus 2012. Maar nog meer dan de feestelijke viering die alleen over de heilige Clara gaat, vieren wij omdat na 800 jaar de levenswijze die Clara begonnen is, ons vandaag nog steeds inspireert. We vieren onze stichteres, maar tegelijk vieren wij onze eigen roepingsweg. We nemen de tijd om aandachtig stil te staan bij ons eigen innerlijk avontuur met God. Wij verdiepen ons in de weg die Clara ons aanreikt en zoeken hoe wij de claraanse spiritualiteit in de 21e eeuw kunnen beleven. Moge Gods adem de wind in onze zeilen zijn!