Ons klooster werd oorspronkelijk gesticht in Antwerpen (1455).

Clara en Franciscus van Assisi

In 1455 werd ons moederklooster gesticht te Antwerpen.

 

In 1972 besloot de toenmalige abdis, Maria, te verhuizen. Het pand was te bouwvallig geworden. Ook bleef het aantal zusters slinken.

 

Zuster Maria was een vooruitstrevende vrouw. Haar beslissing was van vitaal belang voor onze gemeenschap. Na lang zoeken belandden we in Stabroek.

 

De villa werd in de loop der jaren omgebouwd tot wat nu ons huidige klooster is, een open spirit waar menigeen zich snel thuis voelt.

 

“In de tuin werd het oude ongebruikte tennisplein omgebouwd tot onze huidige klokkentoren met vijver in de vorm van het TAU-kruis.”

 

Evenmin als buiten zijn hier binnen geen tralies meer. Op onze vraag verwerkte de architect in het orgelelement en in het altaar. 

 

“Het slot is hier niet langer tastbaar aanwezig…

De uitdaging is het in alle vreugde waar te maken in ons hart!”

Webshop laten maken door KMO-Shops-Logo-Wit-XS - Copyright © 2024 - Zusters Clarissen