Het Zonnelied bidden

De tien parels kan je als tientje bidden.


Je kiest je favoriete verzen uit het Zonnelied.
• Je herhaalt deze verzen 10 keer.
• Bij het TAU-kruisje kies je een ander vers of een refrein van een lied.

     Andreas kiest het eerste vers van de Allerhoogste, samen met de vier         verzen van de natuurelementen. Na elk tientje bidt hij het laatste vers         van het Zonnelied: “Prijs en zegen mijn Heer…”

 

Aan de hand van de parels kan je , waar je ook bent, je eigen Zonnelied bidden.

Bij elk element kan je danken, vergeving vragen, hoop uitspreken.

     Sophia houdt even halt tijdens een natuurwandeling om God te                   danken voor Zijn schepping:  “Dankjewel God voor je liefdevolle                   scheppingskracht, dankjewel God voor broeder Zon die ons warmte           geeft, dankjewel God voor zuster Maan die ons troost tijdens de                   nacht…”

Picture

 
 

LAUDATO SI GEBEDSARMBAND

Een gebedsnoer vormt sinds mensengeheugenis de handreiking tot meditatief gebed! 

Franciscus van Assisi voltooide in 1224 het Zonnelied. Zelf bad hij 70 keer per dag de mantra: “Laten wij Hem prijzen en hoog verheffen altijd door.” Dit maakt het Zonnelied tot een loflied voor God voor en door de schepping met een duidelijke opdracht voor de mens in die scheppingsdynamiek. 

Het TAU-kruisje geeft de juiste richting aan: we starten bij God en eindigen bij de nederige mens, van hoog naar laag, van God via de hemellichamen en de oerelementen,  over leven, liefde en dood naar de opdracht van de mens.


Picture

 
 

 

Brochure over de Laudato Si’ Armband

Download File


 
 

 

INTERESSE IN EEN GEBEDSARMBAND? 

De Laudato Si’ gebedsarmband is ontworpen door TAU en worden hier door ons vervaardigd.
De armbanden kosten € 20 + verzendkosten en zijn nu rechtstreeks te bestellen via onze webshop.  

Webshop laten maken door KMO-Shops-Logo-Wit-XS - Copyright © 2024 - Zusters Clarissen